Ovde možete da nađete uputstva o raznim komandama i pluginima koje koristimo na našem serveru!

 

Premijum igrači:

 

Početne Komande:

 • /register <šifra> – Registrovanje naloga

 

 • /login <šifra> – Logovanje na server
  Primer: /login mojasifra

 

 • /changepassword <stara šifra> <nova šifra> – Promena vaše šifre
  Primer: /changepassword mojasifra mojanovasifra

 

 • /warp info – Teleportuje vas u prostoriju koja ima uputstva kako igrati i koristiti stvari na serveru


Osnovne Komande:

 • /sethome – Komanda za postavljanje vaše “kuće”

 

 • /home – Komanda koja vas teleportuje na meste gde ste postavili “kuću”

 

 • /tell <nick> [text] ili /t <nick> [text] – Šlanje privatne poruke online igračima
  Primer: /t SilentX88 sad krece smaranje

 

 • /r [text] – Odgovara na privatnu poruku koju vam je neko poslao

 

 • /mail <nick> [text] – Šlanje pisma igračima, možete je poslati i kad je igrač offline i online. Igrač čim bude online dobiće obaveštenje da ima ne pročitan mail (pismo)

 

 • /ping – Šalje vam odgovor sa pong i na taj način vidite kakav je odziv izmedju vas i servera

 

 • /tpa <nick> – Teleportujete sebe do navedenog igrača (Igrač do koga želite da se teleportuje mora da potvrdi sa /tpyes ili ako ne želi vas pored sebe odbije sa /tpno)

 

 • /tpahere <nick> – Teleportujete navedenog igrača do vas (igrač kome je poslat zahtev mora da potvrdi sa /tpyes ili odbija sa /tpno)

 

 • /ignore <nick> – Ignorišete sve poruke od navedenog igrača. (ne vidite šta piše taj navedeni igrač)

 

 • /modreq – Šaljete adminu ticket. Ticket šaljete samo kad imate neki problem tipa neko vam je srušio nešto, želite region, ili prijavljujete neku grešku vezanu za rad nekog plugina i sl.

 

 • /money – Dobijate informaciju koliko novca imate. Možete isto kucati i /balance ili /bal da dobijete istu informaciju.

 

 • /pay <IGRAČ> <iznos> – Dajete nekom igraču određenu sumu novca.
  Primer: /pay silentx88 100
  (tu ste dali igraču pod imenom silentx88 100 €)

 

 

=======================  KOMANDE ZA PREMIJUM IGRAČE  ======================= Vip:

 • /kit vip   – Dobijate sledeće iteme: leather armor set, iron sword, iron pick,3 Steak, 32 arrow [cooldown 1 dan]


 • /craft   – Virtuelni workbench tj crafting tabla 

 

 • /hat  – Stavlja vam na glavu item koji držite u ruci ,
  PRIMER:  /hat (stavlja vam blok koji vam je selektovan u inventoriju na glavu)


 • /compass  – Pokazuje vam smer u kom ste okrenuti (E=istok, W=zapad, N=sever, S=jug)
 • /trails  – Ostavlja razne vizuelne efekte dok hodate,
  PRIMER:  /trails fire (ostavlja vizuelni efekat vatre dok hodate)


Elite:   (sve od vipa + ovo dole navedeno)

 • /kit elite  – Dobijate sledeće iteme: iron armor set, iron sword, iron pick,5 Steak, 32 arrow [cooldown 1 dan] 

 

 •  /chest  –Virtelni chest, njemu možete pristipiti skoro bilo gde kada kucate već navedenu komandu. (ne možete kucati ovu komandu u creative svetu)

 

 • /fly -Omogućava vam da letite 

 

 • /back   –Vraća vas na zadnju poziciju pre teleportovanja. Možete je koristiti i kada poginete pa da se vratite na to mesto.

 

Legend:  (sve od elite + ovo dole navedeno)

 • /kit legend   –Dobijate sledeće iteme: diamond armor set, diamond sword, diamond pick, cake, 7 steak, 32 arrow [cooldown 1 dan]

 

 • /nick  – Menja vam nick u igri. Možete i dodati da vam nick bude u boji.
  PRIMER da promenite nick  u paja_patak : /nick paja_patak
  PRIMER da promenite boju nicka u zeleno za nick paja_patak : /nick &apaja_patak
  Listu kodova za ostale boje možete videti ovde
  Inače kod svakog promenjenog nicka imaćete prefiks ~ zato što vam je to lažan nick.
  Da se vratite na vaš originalni nick jednostavno kucajt
  e /nick off
 • /d – Prerusava vas u zivotinju koju napisete
   Primer: /d sheep (prerusava vas u ovcu.) (na vasem ekranu ste covek, ali ostali vas vide kao zivotinju u koju ste se prerusili)

 

Hero: (sve od legend + ovo dole navedeno)

 • /kit hero  ( enchant stvari + cake, 32 steak, 64 arrow) [cooldown 7 dana)
 • /d – Prerusava vas u zivotinju koju napisete
   Primer: /d sheep (prerusava vas u ovcu.) (na vasem ekranu ste covek, ali ostali vas vide kao zivotinju u koju ste se prerusili)
  (mozete da se pretvarate u sve zivotinje)