Recepti za pravljenje posebnih itema:

Ovi itemi se mogu kraftovati na Faction serveru ako ste clan grupe koja ima tu mogucnost.

 

Name tag:

Sedlo:

Iron horse armor:

Gold horse armor:

Diamond horse armor: