Capsule

Capsule

Kapsule (capsule) se otvaraju uz pomoć liquid poena i u kapsulama se mogu naći veoma vredne nagrade.

Postoji nekoliko vrsta kapsula, i svaka od njih daje različit broj nagrada.
Pogledajte koje kapsule postoje i šta možete dobiti kod njih.

Liquid Poene mozete dobijati u igri na različitim takmičenjima koja se budu održavala,
a mogu se i kupiti ukoliko to vi želite.