Bans - KGB Minecraft

Bans


PlayerBanned ByReasonDateExpiresOrigin ServerServer

kaky_kaky

KGB Staff Team
Vredjanje Moda10 May, 2022, 21:2613 May, 2022, 21:26 (Expired)prison*

ColdusT_

KGB Staff Team
Vredjanje Moda10 May, 2022, 21:2613 May, 2022, 21:26 (Expired)prison*

Spicy_PvP

KGB Staff Team
Vredjanje Moda23 April, 2022, 15:2924 April, 2022, 14:29 (Expired)prison*

obrqdovic

KGB Staff Team
Nacionalizam14 April, 2022, 21:1928 April, 2022, 21:19 (Unbanned by KGB Staff Team)prison*

HikaNumber01

KGB Staff Team
Cheat17 March, 2022, 21:2218 March, 2022, 21:22 (Expired)prison*

ColdusT_

KGB Staff Team
Nacionalizam17 March, 2022, 21:1918 March, 2022, 21:19 (Expired)prison*

Warrior__

KGB Staff Team
Nacionalizam17 March, 2022, 21:1918 March, 2022, 21:19 (Expired)prison*

VapeToggled_

Xx_ProGamer_xX
Ponasanje05 March, 2022, 23:43Permanent Banprison*

Aeden48

TerrorBlade97
Edukacija je majka :)21 February, 2022, 20:40Permanent Bankitpvp*

ratko_mladic

KGB Staff Team
Ponasanje17 February, 2022, 22:55Permanent Banprison*

ratko_mladic

KGB Staff Team
Ponasanje15 February, 2022, 21:4616 February, 2022, 21:46 (Expired)prison*

obrqdovic

KGB Staff Team
Ponasanje13 February, 2022, 15:2120 February, 2022, 15:21 (Unbanned by KGB Staff Team)prison*

the_blanket

KGB Staff Team
Cheat (T)12 February, 2022, 17:3118 February, 2022, 17:31 (Expired)kitpvp*

Twerpii

KGB Staff Team
ponasanje07 February, 2022, 14:2510 February, 2022, 14:25 (Expired)prison*

LamaBANNED

KGB Staff Team
Farm kill26 January, 2022, 16:1727 January, 2022, 16:17 (Expired)prison*
«
»
Page 1/7