Recent Punishments by KGB Staff Team - KGB Minecraft

Recent Punishments by KGB Staff Team

TypePlayerModeratorReasonDateExpiresServerOrigin Server
Ban

kaky_kaky

[CONSOLE]
Vredjanje Moda10 May, 2022, 21:2613 May, 2022, 21:26 (Expired)*prison
Ban

ColdusT_

[CONSOLE]
Vredjanje Moda10 May, 2022, 21:2613 May, 2022, 21:26 (Expired)*prison
Mute

ColdusT_

[CONSOLE]
Ponasanje30 April, 2022, 15:2330 April, 2022, 22:23 (Expired)*prison
Mute

ColdusT_

[CONSOLE]
recnik27 April, 2022, 15:1827 April, 2022, 18:18 (Expired)*prison
Mute

ColdusT_

[CONSOLE]
Ponasanje26 April, 2022, 21:3026 April, 2022, 22:15 (Expired)*prison
Mute

ColdusT_

[CONSOLE]
Ponasanje25 April, 2022, 21:5325 April, 2022, 22:08 (Expired)*prison
Mute

kaky_kaky

[CONSOLE]
Recnik25 April, 2022, 21:0325 April, 2022, 21:18 (Expired)*prison
Ban

Spicy_PvP

[CONSOLE]
Vredjanje Moda23 April, 2022, 15:2924 April, 2022, 14:29 (Expired)*prison
Mute

the_blanket

[CONSOLE]
Recnik18 April, 2022, 21:1918 April, 2022, 22:04 (Expired)*prison
Mute

Twerpii

[CONSOLE]
Vredjanje Majke16 April, 2022, 21:1216 April, 2022, 21:27 (Expired)*prison
Ban

obrqdovic

[CONSOLE]
Nacionalizam14 April, 2022, 21:1928 April, 2022, 21:19 (Unbanned by KGB Staff Team)*prison
Mute

obrqdovic

[CONSOLE]
Vredjanje13 April, 2022, 21:3413 April, 2022, 21:49 (Expired)*prison
Mute

the_blanket

[CONSOLE]
Ponasanje12 April, 2022, 21:2012 April, 2022, 21:35 (Expired)*prison
Mute

ColdusT_

[CONSOLE]
Vredjanje08 April, 2022, 21:2008 April, 2022, 22:05 (Expired)*prison
Mute

ColdusT_

[CONSOLE]
Ponasanje05 April, 2022, 21:1305 April, 2022, 21:28 (Expired)*prison
«
»
Page 1/19