Naš PvE server ažuriran je sa par novih pluginova (neke pluginove smo mi napravili, a neke smo modifikovali).

 


 

Gift ček.

Možete da napišete ček koji posle možete da date nekom igraču, a taj igrač ček može uvek da unovči desnim klikom dok drži taj ček u ruci.

Gift ček se pravi tako što kucate komandu iz igre /gift <količina novca>
primer: /gift 500
Kucanjem te komande dobijate papir, odnosno ček, u iznosu koji ste naveli, u ovom slučaju 500$.

 

Taj papir, odnosno ček, nakon što ga date nekom igraču, može da ga unovči jednostavno kada taj ček drži u ruci i klikne desni klik. (takođe možete i Vi da unovčite svoj ček.)

Znači, kada kliknes desni klik, unovčio si taj ček.


 

Trade

Imamo i novi trade plugin koji smo modifikovali kako bi zadovoljio naše potrebe.
Znači možete da trgujete sa igračem tako što priđete igraču sa kojim želite da obavite trgovinu, čučnete i kliknete desni klik na njega,
onda on potvrđuje da želi da obavi trgovinu sa Vama tako što i on čučne i klikne desnim klikom na vas.

Kada ste potvrdili da želite da obavite trgovinu između Vas se otvara sledeći GUI meni.

Sa jedne strane ste Vi, a sa druge je igrač sa kojim trgujete.
Sada odaberete koje iteme želite da date drugom igraču, kliknite trade,

i proverite da li Vam odgovara šta Vam drugi igrač nudi.

Kada ste se uverili da Vam odgovara to što je drugi igrač stavio za trade, kliknite confirm.

I kada je i drugi igrač kliknuo na confirm trgovina se obavlja i završava.

Oba igrača dobijaju ono što su hteli, bezbedno i bez mogućnosti prevare.