Novi OneBlock server

Slika Novi OneBlock server

Pokrenut novi OneBlock server umesto SkyBlock servera, princip igre je sličan, ali nosi sa sobom neke novine..

Šta mozete učiniti sa samo jednim blokom?