sms

Plaćanje Preko PayPal-a

Možete da pomognete serveru i putem uplata preko PayPal-a.Ovo je posebno pogodno za sve koji ne žive u Srbiji, a žele da pomognu serveru.

Odaberite šta kupujete? *


Nakon uspešne uplate odmah dobijate na vaš nalog Korisnicki Panel